Sennheiser Power rechargeDay: 01,00 € + iva


Sennheiser Power recharge For:

  • – EK 1038 or EK 1039
  • -Ewolution 100 g3/ g2  or 500 g2/g3
  • – 2000 series